L´Associació de Caps i Comandaments de Policía Local de Catalunya, ACCPOLC, es la associació de Caps de policia local més veterana d’Espanya.

Va ser fundada fa 25 anys per diferents professionals, entre ells els Caps que hi havien en aquell moment de las poblacions de Barcelona, Badalona i L’Hospitalet del Ll.,amb l’objectiu de crear una associació que defensarà els interessos profesionals de les Policies Locals i dels Caps que estaven i estan al seu capdavant.

La idea de crear una associació d’aquesta tipologia sorgeix de l’experiència americana, quan en Manuel Martín, Cap de la Policia Local de L’Hospitalet del Ll. en aquell moment, va realitzar diferents estudis en zones poblacionals i universitats dels Estats Units, relacionats amb la seguretat i el sistema policial allà existent.

Allà va contactar i va ser rebut per diverses associacions de Caps de policia, que comptaven amb un gran prestigi dins del sistema i podien opinar, transmetre i ser escoltades sobre, segons l’experiència, quines eren les practiques correctes o incorrectes i que fins i tot potenciaven i enfortien la deontologia professional.

No es tractava de col.legis professionals, però, tenien alguns aspectes de funcionament i de prestigi davant del col.lectiu que els feia semblar-se a ells.

Un cop recollida tota aquesta informació, els caps decideixen que seria molt positiu crear-ne una de similar a Catalunya, amb la finalitat d’homogeneïtzar criteris entre les policies Locals, ajudant-les en el seu desenvolupament professional, i fins i tot per tal de servir de guia per a qualsevol que volgués verificar que les practiques implantades son correctes i amb vocació d’exercir una representativitat front les institucions, aconseguint una sola veu davant d’aquestes, que son per llei les que finalment regulen les Policies Locals.

Es crea llavors l’ACCPOLC l’any 1987. Es fa un intent per aglutinar a totes les prefectures de Policia del moment a nivell de Catalunya, aconseguint una amplia representativitat, principalment pel fet de que el seu president en aquell moment era el Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La Associació ha anat evolucionant, vivint diferents etapes, com la descentralització dels seus nuclis de debat, traslladant-los als diferents territoris que conformen Catalunya.

Els seus integrant consideren que tot i que hi ha temes que han de ser tractats a nivell institucional i per tant amb una única veu, defensats i presentats per la Junta directiva, també existeixen d’altres, comuns als diferents territoris que també han de debatre`s allà on neixen. Avui dia existeixen organitzacions territorials al Vallès Oriental, Maresme, Tarragona…

Els comentaris estan tancats.

Categories